Ürün veya hizmetlerini çevrimiçi dünyada müşterileri ile buluşturmak isteyen işletmelerin öncelikli olarak gerçekleştirmeleri gereken adımlardan biri de sanal POS entegrasyonu işlemleridir. Bu yazımızda, sanal POS entegrasyonu işleminin detaylarına yer verirken; ödeme orkestrasyonu platformu Craftgate’in işletmeler için bu süreci nasıl kolaylaştırdığına da detaylı olarak değineceğiz.

Sanal POS Nedir? 

Fiziki POS cihazlarının internet dünyasındaki yansıması olan Sanal POS (Point of Sale) sistemleri market, mağaza, işyeri gibi farklı alanlarda kart ile ödeme almak amacıyla kullanılan fiziki POS cihazları ile aynı mantıkta çalışır. 

Sanal POS sistemleri, en sade haliyle ödeme işleminin gerçekleşmesini sağlayan bir yazılım türüdür. Web site veya mobil uygulamaları üzerinden, ürün veya hizmet satışı gerçekleştirmek isteyen işletmeler, ödeme alabilmek için sanal POS sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

Sanal POS Entegrasyonu Nasıl Yapılır?

Sanal POS kullanmak isteyen işletmelerin tıpkı fiziki POS cihazlarında olduğu gibi bir finans kuruluşu ile anlaşma yapması gerekir. Sanal POS vermeye yetkili her kuruluşun işletmelere sunduğu anlaşmalar, komisyon oranları veya vade süreleri değişkenlik gösterir.

İşletmeler, sanal POS almak istedikleri kuruluşlar ile sözleşme süreçlerini tamamladıktan sonra, sanal POS entegrasyonu adımına geçilir. Fiziki POS cihazından farklı olarak sanal POS entegrasyonu sürecinde, anlaşma sonunda herhangi bir fiziki cihaz gönderimi yapılmaz. Sanal POS entegrasyonu tamamen online dünyada gerçekleşen bir işlem olduğundan, yazılımın erişime açılarak kullanıma alınması söz konusudur.

Tıpkı sanal POS sözleşme süreçlerinde olduğu gibi, sanal POS entegrasyonu süreci de kurumlara ve işletmelere göre değişkenlik gösteren, teknik bir süreçtir.

Sanal POS Entegrasyonu İçin Gerekli Belgeler ve Koşullar Nelerdir?

Sanal POS alabilmek için bir bankaya veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylanmış olan bir ödeme hizmeti sağlayıcısına (ödeme kuruluşu) başvurulmalıdır. 

Sanal POS başvurusu yapabilmek için gerekli koşullar, her ne kadar kurumdan kuruma değişse de aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 • Müşteri bilgilerini koruyabilmek ve sanal güvenliği sağlayabilmek için ilgili web sitesinin bir SSL sertifikasına sahip olması,
 • Satışın gerçekleşeceği e-ticaret sitesinin satışa hazır ürün ve hizmetleri içermesi,
 • E-ticaret sitesinde, birtakım mevzuat hükümleri uyarınca; hizmet sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, aydınlatma metnini de kapsayan hukuki metinlerin bulunması.

Sanal POS veya bir ödeme kuruluşu ile anlaşmak isteyen işletmelerin gündeminde olan bir diğer konu ise “sanal POS almak için gerekli belgeler nelerdir?” sorusudur. Bu belgeler, şirket türüne ve anlaşma yapılacak kuruluşun taleplerine göre değişiklik gösterir. 

Şahıs şirketleri veya ortaklı şirketler için istenen belgeler genellikle nüfus cüzdanı fotokopisi, ortaklık sözleşmesi, vergi levhası, imza sirküleri olurken; ticari ortaklı şirketler için ticaret sicil gazetesi fotokopisi, vergi levhası, imza sirküleri gibi belgeler gereklidir.

Bu noktada, yukarıda listelenen koşul ve gerekliliklerin farklı banka ve ödeme kuruluşlarına göre değişkenlik gösterebileceği, yalnızca yukarıdaki gerekliliklerin sağlanmasının bu kurumlarla çalışabilmek için tek başına yeterli olmayabileceği unutulmamalıdır.

İşletmeniz İçin En Doğru Sanal POS Entegrasyonu Hangisidir? 

Araştırmalar gösteriyor ki doğru ödeme yöntemi ile çalışmak, müşterilere doğru ürün veya hizmeti sunmak kadar önemlidir. Bu açıdan, doğru sanal POS entegrasyonu, ürün-pazar uyumu (product-market fit) kavramına benzetilebilir. 

Doğru sanal POS entegrasyonu için dikkat edilmesi gereken çok sayıda parametre vardır. Bunlardan en önemlilerini, aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:  

 • İşletmenin üzerinden geçen aylık ödeme hacmi, 
 • Müşteri portföyü, 
 • Ürün veya hizmetlerin sunulduğu pazarın dinamikleri ve özellikleri, 
 • Çalışılmak istenen ödeme kuruluşunun yurt içi ve yurt dışındaki konumu. 

Hazır Sanal POS Entegrasyonu Nedir? 

İşletmelerin sanal POS almak istedikleri kuruluşlara göre değişkenlik göstermekle birlikte, ilgili kuruluşların herbiri ile ayrı ayrı entegrasyon süreci yürütmeleri, şirketler açısından operasyonel bir yük oluşturmaktadır. 

Sanal POS entegrasyonu süreçlerinin zaman alması ise işletmeler açısından göz önünde bulundurmaları gereken bir diğer önemli parametredir. Bu noktada, hazır sanal POS entegrasyonu, özellikle büyük ölçekli veya hızla büyüyen işletmeler açısından büyük bir kolaylık sunmaktadır.

Sanal POS entegrasyonu sürecinin operasyonel yükünü ortadan kaldırmak isteyen birçok işletme, ödeme geçidi ürünleri vasıtasıyla hazır entegrasyonlardan yararlanmaktadır. 

İşletmelerin 2023 yılındaki ödeme geçidi kullanımını araştıran bir ankete göre dünya genelinde ödeme geçidi teknolojisinden en çok yararlanan ülke ABD olurken; Kanada, Çin ve diğer Avrupa ülkeleri de onu takip etmektedir. 

Ödeme geçidi platformları/çözümleri ile işletmeler, çalışmak istedikleri sanal POS veya ödeme kuruluşları ile sözleşme aşamalarını tamamladıktan sonra ayrıca bir entegrasyon işlemine ihtiyaç duymadan bu kuruluşlar üzerinden ödeme almaya başlayabilirler. 

Online ödeme dünyasının en önemli teknolojilerinden olan ödeme geçidi araçları, mahiyeti itibarıyla ödeme orkestrasyonu platformlarından farklıdırlar. 

Ödeme orkestrasyonu platformları, içerisinde maliyet avantajı sunan ödeme yönlendirme mekanizmalarını, dönüşüm oranını artıran özellikleri veya katma değer sunan Kart Saklama, Kapalı Devre Cüzdan, Link ve QR Kod ile Ödeme gibi çözümleri de içeren bir yapıya sahiptir. Sunduğu bu çözümlerden biri de ödeme geçidi özelliğidir.

Özetle, ödeme orkestrasyonu platformu kullanan bir işletme, hazır sanal POS entegrasyonları dahil olmak üzere katma değerli birçok özellikten de aynı anda yararlanabilmektedir. 

Daha detaylı bilgi için, ödeme orkestrasyonu platformlarının ne olduğunu ve işletmelerin bu platformlar ile elde edebileceği avantajlara değindiğimiz “Ödeme Orkestrasyonu Nedir?” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

İşletmeler Neden Hazır Sanal POS Entegrasyonuna İhtiyaç Duyar?

Zaman içerisinde markasını büyüten, müşteri kitlesini genişleten ve aylık ödeme hacmi artan işletmelerin, farklı ödeme kuruluşu veya sanal POS’lar ile ödeme alma ihtiyacı ortaya çıkar. 

Bu ihtiyacın arkasında genellikle müşterilerine farklı kampanya ve taksit imkanı sunabilmek, farklı ödeme yöntemlerinin değişen komisyon oranlarından yararlanarak ödeme giderlerini azaltmak, farklı ödeme yöntemleri ile ödeme süreçlerini çeşitlendirmek gibi sebepler yatar. 

Farklı sanal POS veya ödeme kuruluşu ile çalışmak isteyen bir işletmenin gerek operasyonel açıdan gerek zaman bakımından hayatını kolaylaştıran en önemli teknoloji ise hazır sanal POS entegrasyonudur. 

Ödeme orkestrasyonu içerisinde yer alan hazır sanal POS entegrasyonundan yararlanmayan bir işletmenin, kullanmak istediği sanal POS’lara ait sistemleri tek tek entegre etmesi gerekir. Bu da her bir ödeme kuruluşu veya banka ile teknik entegrasyon süreçlerinin ayrı ayrı yönetilmesi anlamına gelir. 

Bu noktada, işletmeler için en önemli handikap teknik entegrasyon süreçlerinin zaman alması ve bu entegrasyon sürecini yönetecek ekipler açısından operasyonel yük olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki böyle bir ekibin olmaması halinde bu süreç çok daha zorlayıcı olabilmektedir. 

Yukarıda bahsi geçen hususlar düşünüldüğünde, birden fazla ödeme yöntemi ile çalışmak isteyen bir işletme için hazır sanal POS entegrasyonu oldukça önemli bir fayda sunar.

Sanal POS Entegrasyonu Sürecinde Craftgate’in Sunduğu Kolaylıklar

Önemle hatırlatalım, Craftgate bir ödeme orkestrasyonu platformudur. Sanal POS vermez, para toplayıp dağıtma işlevi bulunmaz. İşletmelerin yurt içinde ve yurt dışında diledikleri ödeme kuruluşu ile çalışabilmelerine imkan tanır, ödemelerini en avantajlı yöntem üzerinden, en avantajlı şekilde alabilmelerine aracılık eder. 

Crafgate ödeme orkestrasyonu platformu, ödeme geçidi özelliğinin de bulunduğu 20’den fazla katma değerli çözüme sahiptir. Ödeme geçidi özelliği kapsamında sunduğu hazır sanal POS entegrasyonu özelliği ise üye işyerlerimizin anlaşmalı oldukları sanal POS’lara ait bilgileri Craftgate Üye İşyeri Paneli’ne girmelerinin ardından tek tıkla ödeme alabilmelerine aracılık eder. 

İşletmeler, Craftgate’in Ödeme Geçidi özelliği ile yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm ödeme yöntemlerine kolayca ulaşabilirler. Bunun için Craftgate entegrasyonunu tamamladıktan sonra, anlaşmalı oldukları ödeme kuruluşlarına ait bilgileri Craftgate üzerinden tanımlamaları yeterlidir. 

Özetle, yurt içinde veya yurt dışında yeni bir ödeme yöntemi üzerinden ödeme almak için ise ayrıca bir entegrasyonla uğraşmadan tek bir tıkla anında ödeme almaya başlarlar.

Sonuç

Kullanıcı beklentilerinin daha kolay ve daha hızlı bir teknoloji deneyimi ile şekillendiği günümüzde, aynı durumun işletmeler için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ödeme geçidi araçlarının dünya genelindeki kullanım trendini de düşündüğümüzde, hazır sanal POS entegrasyonu, bu ihtiyacı karşılayan önemli imkanlardan biridir.

İşletmenizin sanal POS entegrasyonu süreçlerindeki operasyonel yükünü ortadan kaldırmak ve ödeme orkestrasyonu ile elde edebileceğiniz avantajları öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Online ödeme alanındaki tecrübe ve bilgi birikimimizi aktarabilmek adına Craftgate Blog’da yayınladığımız içeriklerden haberdar olmak için, Craftgate Bülten’e abone olmayı unutmayın!

Yazar

  Kişisel verileriniz İnternet Sitesi Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir.

   Your personal data is processed within the scope of the Clarification Text on Our Website.