Çok sayıda seçenek çerçevesinde şekillenen online ödemeler dünyasında, operasyonlarını genişleten işletmeler için bu süreci yönetmek giderek daha da karmaşık hale gelmeye başladı. Bu karmaşıklığı düzenleyen ve ödeme sürecinin en verimli şekilde yönetilmesine imkan tanıyan çözümlere olan ihtiyaç ise gün geçtikçe artıyor. İşte tam da bu noktada, kazandırdığı rekabet avantajları ile ödeme orkestrasyonu teknolojisi, işletmelerin yardımına koşuyor. Yazımızın devamında, “ödeme orkestrasyonu nedir?” sorusuna yanıt verirken, online ödeme alan işletmelerin cirosunu artırmalarına yardımcı olan ödeme orkestrasyonu teknolojisinin sağladığı diğer avantajlara değinmiş olacağız.

Ödeme Orkestrasyonu Ne Demektir? 

Ödeme orkestrasyonu, web site veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen online alışveriş sırasında “öde” butonuna basılması anından başlayarak, ödeme işleminin başarılı şekilde sonuçlanmasına kadarki tüm süreci kapsamaktadır. Craftgate ödeme geçidi olarak sunduğumuz temel değer önerisini vurguladığımız bu teknoloji, farklı ölçekteki şirketlerin ödeme süreçlerini verimli şekilde yöneterek ölçeklenmelerine olanak tanımaktadır.

Gelen ödeme taleplerini bir orkestra şefi gibi yöneten ödeme orkestrasyonu araçları, çeşitli ödeme enstrümanlarının birbiri ile uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak işletmelere rekabet avantajı sunar.

Peki, ödeme orkestrasyonu nedir? En sade haliyle ödeme orkestrasyonu, online ödeme alan işletmelerin ödemelerini; çeşitli yönlendirme mekanizmaları ile verimli ve hatta karlı bir şekilde yönetmelerini sağlayan, bunun yanı sıra kart saklama, kapalı devre cüzdan veya fraud gibi farklı çözümleri de içerisinde barındırabilen çok katmanlı ürün teknolojisini ifade eder. 

Ödeme Orkestrasyonu ve Ödeme Geçidi Arasındaki Farklar

Craftgate olarak sunduğumuz ürün teknolojisi temelde bir ödeme orkestrasyonudur. Bu bakımdan, Craftgate’in, içerisinde ödeme geçidi teknolojisini de barındıran bir ödeme orkestrasyonu platformu olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Uluslararası ödeme jargonunda, ödeme orkestrasyonu ve ödeme geçidi terimleri farklı değer önerilerini temsil etmektedir. Hatta yurt dışında, işletmelere sanal POS veren ve para dağıtma görevini üstlenen ödeme hizmeti sağlayıcıları (payment service providers), kendilerini “ödeme geçidi (payment gateway)” olarak da tanımlayabilmektedir. Sırf bu nedenle, Ödeme Geçidi Nedir? Nasıl Çalışır? başlıklı yazımızda da işletmelerin ödeme geçitlerinden faydalı bir şekilde yararlanabilmelerinin; ancak tercih ettikleri ödeme geçidi ürününün sunduğu teknolojik avantajlara bağlı olduğunun da altını çizmiştik. 

Yazımızın devamında bu bilgileri aklınızda tutmanızı hatırlatırken, ödeme geçidi ve ödeme orkestrasyonu kavramlarının (dünyada kabul gören şekiliyle) ayrıştığı noktaları şöyle sıralayabiliriz: 

 • Ödeme geçitleri, ödeme işlemini gerçekleştirmek isteyen müşteri bilgilerinin işletmelerin anlaşmalı olduğu sanal POS veya ödeme kuruluşlarına iletilmesini sağlayan bir aracı olarak düşünülebilir. Yurt dışındaki kullanımı ile daha statik teknolojilerdir. 
 • Ödeme orkestrasyonu araçları ise online ödeme süreçlerinin, işletmeler için en verimli şekilde, başka bir ifade ile karlı şekilde gerçekleştirmesini sağlayan dinamik teknolojilerdir. Daha sonra detaylı olarak değineceğimiz üzere ödeme orkestrasyonu teknolojilerinin işletmeler için kısaca şu avantajları sağladığını söyleyebiliriz:
  • Ödemenin komisyon olarak en avantajlı olan ödeme yöntemine yönlendirilerek ödeme giderlerini azaltmak; 
  • Link ve QR kod ile ödeme, fraud yönetimi, kapalı devre cüzdan veya saklı kartlarla alışveriş gibi çözümlerden yararlanma imkanı sunmak; 
  • Kesintisiz ödeme deneyimi sunarak işletme cirosunu ödeme sürecindeki müşteri memnuniyetini artırmak.
 • Ödeme orkestrasyonu platformları, içerisinde ödeme geçidi teknolojisini de barındırabilen araçlardır. Ödeme orkestrasyonu sağlayan teknolojiler (örn. Craftgate), para alıp dağıtmaz ve sanal POS vermezler.

Ödeme Orkestrasyonu Kullanmanın Avantajları Nelerdir? 

mavi renk ağırlıkta akıllı telefon, kredi kartı, güvenlik işareti elementleri bulunduran illüstrasyon

Yapılan araştırmaya göre, dünyadaki online perakende satışlarının 2023 yılında 6,51 trilyon dolara ulaşması, 2024 yılında ise 7,36 trilyon dolara ve 2025 yılında 8,5 trilyon dolara yükselmesi bekleniyor. 

Online dünyadaki bu potansiyeli düşündüğümüzde, herhangi bir işletmenin bu pazardaki potansiyel payını sırf ödeme süreçlerini verimli şekilde yönetemediği için olası ciro kaybı yaşaması elbette ki istenmeyen bir durum teşkil ediyor. 

“Payment Orchestration: The future of payment strategy” adlı global ölçekte yapılan bir online seminerdeki firmalar arasında yapılan ankette, işletmelerin online ödeme süreçlerindeki beklentileri şu şekilde şekilleniyor: 

 • Diledikleri ödeme yöntemini sistemlerine kolayca entegre edebilmek, 
 • Tüm ödeme süreçlerini tek bir panel üzerinden yöneterek operasyonel süreçlerini kolaylaştırmak,
 • Ödeme yönlendirme mekanizmaları ile ödedikleri komisyon ücretlerini azaltabilmek, 
 • Fraud yönetimi süreçlerini de aynı panel üzerinden yönetebilmek, 
 • Müşterilerine saklı kartlarla alışveriş yapma veya kapalı devre cüzdan gibi sadakat ve müşteri deneyimini artırıcı imkanlar sunabilmek. 

Ölçeğinden bağımsız olarak her işletmenin öncelikli hedefi ise pazardaki payını artırarak büyüme sağlayabilmek oluyor. Bu noktada, ödeme süreçlerinin bu büyüme hedefine hizmet etmesi beklentisi içerisinde olan işletmeler, ödeme orkestrasyonu ile rekabet avantajı elde etme imkanı yakalayabiliyor. 

One Stop Shop Ödeme Orkestrasyonu Craftgate’in Üye İşyerlerine Kazandırdıkları: 

Ödeme geçidi Craftgate’in işletmelerini kısa sürede ölçeklenmelerine hizmet eden ödeme orkestrasyonu teknolojisi sayesinde üye işyerleri;

 • Online ödeme süreçlerindeki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilyorlar,
 • Hali hazırda kullandıkları ödeme yöntemlerini tek noktadan yönetebilirken, yeni ödeme yöntemlerine de kolayca ulaşabiliyorlar,
 • Sanal POS kesintilerinde veya sistemsel ödeme hatalarında dahi ödeme alabiliyorlar, 
 • Kesintisiz ödeme deneyimi ile işletme cirolarını ve ödeme başarı oranlarını artırabiliyorlar, 
 • Ödemeleri işletmelerin anlaşmalı olduğu ve en düşük komisyon oranına sahip sanal POS’a yönlendirerek, komisyon giderlerini azaltabiliyorlar.

Yukarıdaki avantajlara ek olarak Craftgate ödeme orkestrasyonu, üye işyerlerinin müşterilerine akıcı bir alışveriş deneyimi sunabilmelerine ve böylece markalarının müşteri memnuniyetini en yüksek seviye taşımalarına imkan tanıyor. 


Üye işyerlerinin, Craftgate ödeme orkestrasyonu deneyimlerine dair görüşlerini buradan inceleyebilirsiniz. 

Craftgate Ödeme Orkestrasyonu Hakkında Merak Ettikleriniz

Ödeme orkestrasyonu ile online ödeme alan işletmelerin elde edebilecekleri avantajları somutlaştırabilmek adına, Craftgate olarak sunduğumuz değer önerilerini aşağıdaki sorulara yanıt vererek detaylandırmak istiyoruz. 

1. Craftgate Ödeme Orkestrasyonu ile İşletmelerin Cirosu Nasıl Artar?  

Bilindiği üzere, banka sanal POS’larında veya ödeme kuruluşlarında anlık kesintiler yaşanabiliyor ve bu sırada işletmeler online ödeme alamıyor. Bu durumu son tüketici  açısından şöyle düşünebiliriz: O sırada web sitesinden alışveriş yapmak isteyen müşteri, ürünü beğeniyor ve ardından sepete ekliyor. Ödeme adımını tamamlamak üzere “öde” butonuna tıkladığında ise bir sorun oluyor. Ödeme başarısız oluyor. 

Alışveriş deneyimi ödeme adımındaki bu sorun nedeniyle sekteye uğrayan müşteriler, sepeti terk ediyor. Marka ise ciro kaybı yaşamış oluyor. İşletmelerin günlük ödeme dönüşüm hacimleri ne kadar yüksek olursa bu sırada yaşadıkları ciro kaybı da aynı oranda yüksek oluyor. 

İşte bahsettiğimiz bu problem, özellikle perakende markaları tarafından yaygın şekilde yaşansa da Craftgate üye işyerleri böyle bir sorunla karşılaşmıyor. Çünkü herhangi bir sanal POS kesintisi söz konus olduğunda Craftgate’in Autopilot özelliği devreye girerek o sırada gelen ödemeleri çalışan sanal POS’a yönlendiriyor. Böylece Craftgate, kesinti nedeniyle yaşayabilecekleri ciro kaybını üye işyerlerine kazandırmış oluyor. 

Bunun yanı sıra, Ödeme Tekrar Deneme özelliği; ödemenin geçeceği sanal POS’un belli bir süre boyunca cevapsız kalması halinde, gelen hata kodunun kaydedilmesini sağlıyor. Bu sırada gelen ödemenin ise üye işyeri için avantajlı olan diğer bir ödeme hizmeti sağlayıcısına yönlendiriyor. Sistemsel hatalar nedeniyle sanal POS veya ödeme kuruluşlarından ödeme için yanıt alınamadığında dahi bunun tespit edilerek olası ciro kaybını ortadan kaldırıyor

2. İşletmeler, Craftgate Ödeme Orkestrasyonu ile Komisyon Giderlerini Nasıl Azaltabilir?

Craftgate, üye işyerlerinin web site veya mobil uygulamalarına gelen ödemelerini bir orkestra şefi gibi yöneterek, gelen ödemenin üye işyeri için komisyon olarak en avantajlı sanal POS’tan geçmesini sağlıyor. Craftgate’in Akıllı dinamik Ödeme Yönlendirme özelliği tüm bu süreci üye işyeri ekiplerinin herhangi bir müdahalesine gerek duymadan, otomatik olarak yapıyor. Bunun için üye işyerinin söz konusu yönlendirmeyi hangi parametrelere göre yapacağını belirlemiş olması yeterli oluyor. 

Böylelikle, en düşük komisyonlu sanal POS üzerinden ödeme alma imkanı elde eden üye işyerleri, komisyon giderlerini azaltarak maliyet avantajı elde ediyor. 

En düşük komisyonlu sanal POS’tan ödeme alabilmenin sağladığı bu avantaja dair daha detaylı bilgi edinmek için Ödemeleri En Düşük Komisyonlu Sanal POS’a Yönlendirme başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. 

3. Craftgate Ödeme Orkestrasyonu Yurt Dışı Süreçlerinde İşletmelere Ne Gibi Avantajlar Sağlıyor? 

grafiklerin ve raporların bulunduğu kağıtların üzerinde yer alan cam dünya küresi

Bir markanın operasyonlarını yurt dışına taşıması sırasında hedef pazarındaki online ödeme süreçlerini doğru şekilde kurgulamasının o ülkede elde edeceği başarıya etkisi çok büyük. Craftgate üye işyerleri, operasyonlarını taşıdığı her ülkede, Stripe, Payoneer, PayPal, AliPay, Klarna, Afterpay, Clearpay, Braintree, Paytabs gibi ödeme kabul oranı yüksek kuruluşlarla anlaşma yapabiliyorlar. 

Dünyanın her yerinden farklı para biriminde ödeme almak istediklerinde de Craftgate ilk durakları oluyor. Türk Lirası dışında Amerikan Doları, Euro, İngiliz Sterlini, Brezilya Reali, Arjantin Pesosu, Çin Yuanı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi ve Irak Dinarı olmak üzere 9 farklı para biriminde ödeme alabiliyorlar. 

Not: Craftgate üzerinden entegre edilebilen yurt dışı ödeme kuruluşları ve ödeme alınabilen para birimleri sürekli olarak güncellenmektedir. Güncel entegrasyonlarımıza buradan ulaşabilirsiniz. 

Ödeme dünyasındaki seçeneklerden bahsetmişken, müşterilerine alternatif ödeme yöntemlerini de seçenek olarak sunmak isteyen üye işyerlerinin yardımına da yine Craftgate koşuyor. Craftgate, üye işyerlerinin Sodexo, Edenred gibi yemek kartları veya Papara, GarantiPay, MasterPass gibi birçok alternatif ödeme yöntemleri ile ödeme almalarına da imkan tanıyor. 

4. Craftgate Ödeme Orkestrasyonu İçerisinde Yer Alan Diğer Çözümler Nelerdir? 

Craftgate üye işyerleri, müşterine sundukları alışveriş deneyimini ödeme adımı noktasında en yüksek seviye taşıyabilmek ve ödeme süreçlerindeki güvenlik ihtiyaçlarını da tek noktadan karşılayabilmeleri için çeşitli çözümler sunuyor. Örneğin, Müşteri Sadakat Programları kurgulamak isteyen üye işyerleri, Kart Saklama ve Kapalı Devre Cüzdan özelliklerinden yararlanabiliyorlar. Üstelik, kart saklama süreçleri kapsamında Craftgate, PCI-DSS-1 standardına sahip olduğu için bu süreçte bir güvenlik imkanı da tanımış oluyor. Esnek kural yönetimi ile işletme dinamiklerine uygun bir Fraud Yönetimi tasarlayabilen üye işyerleri, link ve QR Kod ile ödeme gibi yöntemlerle müşterilerine kolay bir ödeme imkanı da sunabiliyorlar.  

Sonuç

Özetle online dünyada varlık gösteren markalar; rekabetçi kalabilmek, akıcı bir ödeme deneyimine yönelik müşteri talebine ayak uydurabilmek, ödeme adımındaki iş akışlarını yönetebilmek ve bu süreci iyileştirmek için ödeme orkestrasyonu teknolojilerinden yararlanmayı tercih ediyor. 

Siz de işletmenizde ödeme orkestrasyonu teknolojisinden yararlanarak hedef pazarınızda avantaj sağlamak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Bildiğiniz üzere, çok uzun süredir ödeme sistemleri alanındaki tecrübe ve bilgi birikimimizi aktarabilmek adına Craftgate Blog’da içerikler yayınlıyoruz. 

Fintech ve ödeme sistemleri ile e-ticaret süreçlerinin kesişim noktalarına dair yayınladığımız yeni blog yazılarımızdan haberdar olmak isterseniz, Craftgate Bülten’e abone olmayı unutmayın!

Yazar

  Kişisel verileriniz İnternet Sitesi Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir.

   Your personal data is processed within the scope of the Clarification Text on Our Website.