Online ödeme dünyası, son yıllarda önemli değişikliklere sahne oluyor. Hal böyleyken, ödeme dünyasındaki oyuncuların sayısı da her geçen gün artıyor. Araştırmalara göre, işletmelerin %49’u iki veya üç ödeme hizmeti sağlayıcısı ile çalışıyor. Bu işletmelerin %31’i ise dört veya daha fazla ödeme hizmeti sağlayıcısı ile ödeme alıyor. Tüm bu sağlayıcıları tek noktadan konsolide etmek isteyen işletmeler için çözüm, ödeme orkestrasyonu sağlayıcıları oluyor. Bu yazımızda, global ölçekte öne çıkan ödeme orkestrasyonu sağlayıcılarının hangileri olduğunu, işletmeler için sundukları avantajları ve ödeme orkestrasyonu sağlayıcıları sektörünü inceleyeceğiz.

Ödeme Orkestrasyonu Sağlayıcıları Nedir?

Ödeme orkestrasyonu sağlayıcıları, işletmelerin diledikleri ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kolayca çalışabilmesini sağlayan ve işletmeler için avantajlı ödeme çözümleri sunan teknolojik altyapılardır. 

Global olarak “Payment Orchestration Platforms” (POP) şeklinde tanımlanan ödeme orkestrasyonu sağlayıcıları, çeşitliliği artan ödeme dünyasının farklı oyuncularına ve akıllı çözümlere tek noktadan ulaşma ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmıştır.

Ödeme Orkestrasyonu Sektörüne Genel Bakış

Ödeme orkestrasyonu pazarının bugün neden bu denli önemli bir büyüme kat ettiğini anlayabilmek için, bu pazarın ortaya çıkmasına neden olan etmenleri hatırlamak gerekir. 

Ödeme orkestrasyonu çözümleri nasıl ortaya çıktı? Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan dijitalleşme ve e-ticaretin hızlı yükselişi, ödeme alanında da köklü bir dönüşüm yaşanmasına sebep oldu.

Ödeme dünyasındaki çeşitlilik, müşteri beklentileri ve işletme optimizasyonu ihtiyacı çerçevesinde gelişirken, bu çeşitliği konsolide eden bir yapıya ihtiyaç duyuldu. Farklı ödeme yöntemlerini ayrı ayrı entegre etmek işletmeler için ciddi operasyon demekti. Ödeme komisyonları için ödenen tutarın optimize edilmesi gerekiyordu. Ödeme adımından kaynaklı ciro kaybı işletmeleri olumsuz etkiliyordu. Ödeme adımında yaşanan problemler, marka sadakatini zedeliyordu.

Bu noktada, tüm online ödeme sürecini tek noktadan yönetmeyi, analiz etmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen ödeme orkestrasyonu platformları işletmelerin vazgeçilmez iş ortakları haline geldi.

Öyle ki, Research and Markets’in raporuna göre 2022 yılında 1,13 milyar ABD doları değerinde olan ödeme orkestrasyonu pazarının 2028 yılına kadar yaklaşık %24,16 yıllık bileşik büyüme oranıyla yükselmesi bekleniyor. 

Rapor bu büyümenin nedenini şu 3 ana faktöre bağlıyor: 

 1. Yurt dışı operasyonlarının genişlemesi ve sınır ötesi ödeme işlemlerin artışı 
 2. Müşteri deneyimi ve karlılık açısından sorunsuz bir ödeme altyapısına duyulan ihtiyaç
 3. Mevzuatsal uyumluluk gereklilikleri

Ödeme orkestrasyonu kullanımının işletmelere sunduğu verimlilik, karlılık ve optimizasyon avantajları dikkate alındığında pazarın elde ettiği büyüme eğrisini koruyacağı açık.

Dünya Genelinde Sıkça Kullanılan Ödeme Orkestrasyonu Sağlayıcıları

Online ödeme dünyasındaki çeşitlilik artarken, ödeme orkestrasyonu pazarı da hızla büyüyor. Farklı coğrafyalarda, gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken birçok ödeme orketrasyonu bulunuyor.

Bunlardan bazıları ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi de faaliyet gösterirken, Craftgate’in de aralarında olduğu birçoğu, yalnızca bir orkestrasyon platformu olarak karşımıza çıkıyor. 

Bu platformların sundukları özellikler, odaklandıkları coğrafyadaki işletme ve müşteri ihityaçları çerçevesinde çeşitlense de genel hatlarıyla benzerlik gösteriyor. Global çaptaki ödeme orkestrasyonu platformlarından en dikkat çekenlerini şu şekilde inceleyebiliriz: 

IXOPAY

Avusturya merkezli IXOPAY, işletmelere çeşitli ödeme sağlayıcıları, ödeme yöntemleri ve risk yönetimi sağlayıcıları ile çalışma esnekliği sağlar. Özellikleri arasında ödeme geçidi, akıllı yönlendirme, raporlama ve analiz imkanı bulunur. 

Spreedly

Kullanıcı dostu arayüzü ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına geniş yelpazeli bir hazır entegrasyonu bulunan, ADB merkezli Spreedly’nin temel özellikleri arasında fraud ve risk yönetimi, ödeme geçidi, API entegrasyonu gibi çözümler bulunur.

Nuvei

Merkezi Quebec, Kanada’da bulunan Nuvei, ödeme hizmeti sağlayıcısı olmasının yanı sıra online ödeme alan bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği çok sayıda özelliği de bünyesinde barındıran gelişmiş bir platformdur. 

Checkout.com

2012 yılında kurulan Checkout.com, işletmelerin farklı ödeme sağlayıcılarına entegrasyonunu kolaylaştırmayı ve online ödeme sürecini akıcı hale getirmeyi amaçlar. Özellikleri arasında fraud yönetimi, akıllı yönlendirme, ödeme geçidi, tokenizasyon gibi çok sayıda çözüm bulunur. 

Br-dge

Ödeme dünyasındaki çeşitliliği sadeleştirmeyi hedefleyen İskoçya merkezli Br-dge, işletmeler için bağımsız bir ödeme orketsrasyonu sunar. Akıllı yönlendirme, fraud çözümü, raporlama ve analiz gibi birçok çözümü özellik havuzunda barındırır.

Akurateco

Akurateco, çeşitli sektörlerdeki işletmelere ödeme altyapısı sunan Amsterdam merkezli bir orkestrasyon platformudur. İşletmeler, bu platform ile 300’den fazla ödeme sağlayıcısına ulaşabilirken, platformun akıllı yönlendirme ve yeniden deneme özelliklerinden de faydalanabilirler.

Ikajo

Ikajo, işletmelerin birden fazla ödeme sağlayıcısına bağlanarak daha verimli ve kolaylaştırılmış bir ödeme sürecine sahip olamalarını sağlayan, Hollanda merkezli bir ödeme orkesyrastonu platformudur.

Nexio

ABD merkezli Nexio, işletmelerin ödeme süreçlerini sadeleştirmek ve kolaylaştırmak için bir dizi özellik sunarken, yeni pazarlara açılmalarını ve dönüşüm oranlarını artırmalarını sağlar.

Corefy

İşletmeleri çeşitli ödeme sağlayıcıları ile buluşturan Ukrayna merkezli Corefy, ödeme geçidi, akıllı yönlendirme, mutabakat ve raporlama gibi özelliklere sahiptir.

Magnius

İşletmelerin ödeme işlemlerini optimize etmeye, gelirleri artırmaya ve maliyetlerini ve riskleri en aza indirmeye yardımcı olan Hollanda merkezli Magnius, geniş bir özellik yelpazesine sahiptir.

Ödeme Orkestrasyonu Sağlayıcıları ile Çalışmanın Avantajları  Nelerdir?

Ödeme orkestarasyonu sağlayıcıları ile çalışmanın işletmeler için avantajları aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

İşletmeler İçin Operasyonel Avantaj ve Esneklik Sağlar

Günümüzde işletmeler, müşterilerine farklı seçenekler ile ödeme yapabilme imkanı tanımak ve ödeme komisyonları için ödediği tutarları optimize edebilmek için farklı sağlayıcılar ile çalışmayı tercih ediyor. 

Online ödeme alan bir işletmenin ödeme alabileceği yurt içi ve yurt dışı ödeme sağlayıcılarının ve alternatif ödeme yöntemlerinin çeşitliliği düşünüldüğünde ise bunların her biri ile ayrı ayrı entegrasyon süreci yönetmek ciddi bir iş gücü demek. Bu noktada, her bir ödeme hizmeti sağlayıcısına tek noktadan ulaşabilmeyi sağlayan ödeme orkestrasyonu sağlayıcıları, işletmeler için esneklik sağlıyor. 

Üstelik bu platformlar, tüm online ödeme sürecini tek bir panel üzerinden yönetebilmelerine ve ödeme süreçlerine dair analiz ve raporlara kolayca ulaşabilmelerine de olanak tanıyor.

Ödeme Adımdından Kaynaklı Giderleri Azaltır

Online ödeme alan bir işletmenin cirosu arttıkça ödeme komisyonları için ödediği tutar da ciddi bir maliyet kalemi haline gelir. Bu noktada, farklı sağlayıcıların sunduğu rekabetçi komisyon oranlarından anlık olarak yararlanabilmek, ödeme giderlerinde ciddi bir avantaj sağlar. 

Ödeme orkestrasyonu sağlayıcılarının sunduğu yönlendirme mekanizmaları sayesinde işletmeler, en avantajlı sanal POS veya ödeme kuruluşu üzerinden ödeme alabilirler.

Örneğin ödeme orkestrasyonu Craftgate, Akıllı ve Dinamik Ödeme Yönlendirme özelliği ile üye işyerlerinin, platformlarına gelen ödeme isteklerini anlaşmalı oldukları en avantajlı sanal POS’a yönlendirmelerini sağlar. Üye işyerleri, ödeme isteklerini komisyon oranı, banka kart aileleri veya vade süreleri gibi farklı parametrelere göre yönlendirecek şekilde ayarlama yapabilirler. Bu da onlara aylık ciddi bir maliyet avantajı kazandırır. 

İşletme Cirosunu Artırır

İşletmelerin çalışabilecekleri ödeme hizmeti sağlayıcıları birer yazılım ürünü olduğundan, zaman zaman kesinti (downtime) yaşayabilirler. Bir ödeme isteği kesinti halindeki bir sanal POS veya ödeme kuruluşuna gittiğinde işlem başarısız olur. Bu durumda ödeme yapmaya hazır olan fakat ödeme yapamayan müşterinin alışveriş deneyimi olumsuz yönde etkilenir. 

Bu durumun bir diğer önemli sonucu ise ciro kaybıdır. Sanal POS ve ödeme kuruluşlarında yaşanan kesintiler nedeniyle işletmeler her ay ciddi ölçüde ciro kaybı yaşarlar. Çünkü o sırada ödeme yapmaya hazır olan müşterilerinden gelen ödeme istekleri, çalışmayan sanal POS’a yöneldiği takdirde ödeme başarısız olmuştur.

Craftgate ise Autopilot özelliği ile üye işyerleri için bu problemi ortadan kaldırır. Üye işyerlerinin anlaşmalı oldukları sanal POS ve ödeme kuruluşlarının çalışma durumlarını anlık olarak izler. Herhangi birinde kesinti olduğunda, gelen ödeme isteklerini çalışan ödeme kuruluşuna yönlendirir. Tüm bu işlemler saniyeler içerisinde, otomatik olarak gerçekleşirken üye işyerleri ve müşterileri bu kesintiden etkilenmez. 

Üye işyerleri aryıca, yaşanan bu kesintiye rağmen ödeme alarak elde ettikleri ciro artışını Craftgate üye işyeri panelinden görüntüleyebilirler.

Müşteri Deneyimini Geliştirir

İşletmeler için maliyet avantajı ve ciro artışı sağlayan ödeme orkestrasyonu sağlayıcılarının müşteri deneyimine katkısı da oldukça fazladır. 

Ödeme adımındaki müşteri deneyimini farklı açılardan değerlendirmek mümkündür:

 • Ödeme adımının akıcı ve sorunsuz olması, 
 • Bir ödeme hatası söz konusu olduğunda bu hatanın nedeninin son kullanıcı tarafından bilinmesi, böylece tekrar denemesine imkan tanınması,
 • Müşterilere farklı ödeme yöntemleri ile ödeme seçeneğinin sunulması,
 • Kart saklama, kapalı devre cüzdan, link ve qr kod ile ödeme gibi ödeme adımını kolaylaştırıcı ve marka sadakatini artırıcı imkanların müşterilere sunulabilmesi.

Peki, ödeme orkestrasyonu sağlayıcıları, işletmelerin müşteri deneyimini nasıl geliştirir? Bu sorunun yanıtını Craftgate örneği üzerinden aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz: 

 • Autopilot ve Ödeme Tekrar Deneme özellikleri sayesinde sanal POS kesintileri ve sistemsel ödeme hatalarında dahi müşterilerin ödeme yapabilmesini sağlar.
 • Kullanıcı veya sistem kaynaklı ödeme hatalarında ilgili hataya dair müşterilere anlamlı mesajlar gösterilmesine aracı olur. (Ör. kart numarasının yanlış girilmesi, bakiyenin yetersiz olması, CVV kodunun yanlış girilmesi vb.)
 • Sorunsuz ve akıcı bir ödeme adımı sunduğundan, müşterilerin sepeti terk etme oranını önemli ölçüde azaltır. 
 • İşletmelerin farklı ödeme yöntemleri ile kolayca çalışmasını sağlayarak müşterilerine ödeme adımında çeşitlilik sunmalarını sağlar. (Ör. alışveriş kredisi, şimdi al sonra öde çözümleri, cüzdan ile ödeme gibi alternatif ödeme yöntemleri)
 • Kapalı devre cüzdan ile müşterilerine yalnızca kendi platformları üzerinden kullanabilecekleri cüzdan hesabı açmalarını sağlar. Bu sayede işletmeler, iade işlemlerini müşterilerinin cüzdan hesabına kolayca yapabilir, onlara hediye/puan gönderimi yaparak sadakat süreçlerini geliştirirler.
 • PCI-DSS-1 uyumluluğu kapsamında sunduğu kart saklama özelliği sayesinde müşterilerine kart bilgilerini girmeden tek tıkla ödeme yapma imkanı sunmalarını sağlar.

Sonuç

İşletmelerin ve müşterilerin ihtiyaçları çeşitlendikçe, ödeme adımındaki teknolojik gelişmeler de bu ihtiyaçlara cevap vermek için hızla geliştiyor. Benzer alanlardaki yeni oyuncuların ortaya çıkmasıyla birlikte, ödeme ekosistemi git gide kalabalıklaşıyor. Seçenekler artıyor. Bu çeşitliliği işletmeler açısından sadeleştiren ve bir rekabet avantajına dönüştüren ödeme orkestrasyonu saplayıcılarının popülerliği de günden güne artıyor. 

Ödeme orkestrasyonu sağlayıcıları pazarının sunduğu avantajlara yönelik farkındalık ülkemizde de benzer şekilde gelişiyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre bu platformlara küresel talebin ise 2032 yılına kadar yaklaşık 15,33 Milyar ABD doları hacmine ulaşacağı tahmin ediliyor. 

Bu yüzden online ödeme alan işletmelerin ödeme orkestrasyonu platformlarından yararlanmalarını öneriyor, Craftgate olarak sektörün öncü markalarına sağladığımız çözümler ile onları da tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Üye işyerlerimizin bizimle elde ettiği avantajları kendilerinin anlatımıyla Mutlu Üye İşyerlerimiz adlı video serimiz ile izleyebilir, detaylı bilgi almak için iletişim sayfamız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

  Kişisel verileriniz İnternet Sitesi Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir.

   Your personal data is processed within the scope of the Clarification Text on Our Website.