Araştırmaya göre global ödeme geçidi pazarının geliri 2023 yılında 31,0 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2032 yılına kadar 161,0 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. İşletmelerin ödeme geçitleri ile gerek operasyonel gerekse gelir artışına dair ciddi avantajlar elde ettiği açık. Peki, işletme dinamiklerinize ve ihtiyaçlarınıza uygun ödeme geçidi nasıl seçilir? Bu yazımızda, online ödeme işlemi sırasında rol oynayan oyunculara, ödeme geçitlerinin sunduğu avantajlara değinirken, “ödeme geçidi nasıl seçilir” sorusuna yanıt vereceğiz.

Online Ödeme Almak İçin Neye İhtiyacınız Var?

Bir e-ticaret firmasının online ödeme alabilmesi için birçok önemli oyuncunun uyum içerisinde çalışmasına ihtiyaç vardır. Bunun için ödeme hizmetinin ne olduğu, ödeme hizmeti sağlayıcılarının rolleri ve ödeme geçidi ile ödeme orkestrasyonu platformlarının arasındaki farkları bilmek faydalı olacaktır. Bu kavramları aşağıdaki başlıklar altında inceledikten sonra ödeme geçidi nasıl seçilir sorusuna yanıt arayabiliriz. 

Ödeme Hizmeti

“Ödeme hizmeti”, “ödeme kuruluşu” ve “elektronik para kuruluşu” gibi kavramlar ülkemizde ilk defa, 2013 yılında yürürlüğe giren, 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) ile hayatımıza girmiştir. Ödeme hizmeti, en temel anlatımla fonun saklanması ve/veya alıcıya aktarılmasına aracılık edilmesidir.

Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, yukarıda da açıkladığımız, fon transferini gerçekleştiren kuruluşlar olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda Kanun, elektronik para kuruluşlarının, 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların ve PTT’nin ödeme hizmeti sunabileceğini ve bu kuruluşların “Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı” olarak adlandırılacağını belirtir.

Ödeme Geçidi

Bu kısımda, “ödeme geçidi nasıl seçilir” sorusuna yanıt vermeden önce, ödeme geçidinin ne olduğuna değinmek isabetli olacaktır. 

Online ödeme işlemlerinin hayatımızın günlük bir parçası olduğu günümüzde ödeme geçitleri, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve işletmeler arasında köprü görevi görür.

Ödeme geçitleri, ödeme işlemi sırasında son kullanıcının girmesi gereken bilgileri ödeme hizmeti sağlayıcısına ileten teknolojik altyapıyı sağlar. Ödeme geçidi araçları, bir ödeme orkestrasyonu platformunun bünyesinde bir özellik olarak konumlanabileceği gibi başlı başına bir ürün olarak da karşımıza çıkabilir. 

Ödeme Orkestrasyonu

Ödeme orkestrasyonu platformları, online ödeme alan işletmelerin ödemelerini; çeşitli yönlendirme mekanizmaları ile onlar için en verimli şekilde yönetmelerini sağlayan, bunun yanı sıra ödeme geçidi, kart saklama, kapalı devre cüzdan veya fraud yönetimi gibi farklı çözümleri de içerisinde barındırabilen çok katmanlı ürünlerdir. 

Dolayısıyla, ödeme orkestrasyonu platformları, ödeme geçidi teknolojisini de içerir ve işletmelere çok daha kapsamlı bir online ödeme altyapısı sunar. Örneğin ödeme orkestrasyonu Craftgate, farklı çözümlerinin yanı sıra Ödeme Geçidi özelliği ile işletmere diledikleri ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kolayca çalışabilme imkanı tanır. Böylece işletmeler, herhangi bir entegrasyon yükü ile uğraşmadan, yurt içi ve yurt dışına çalışmak istediği ödeme sağlayıcısına ulaşabilir.

Ödeme geçidi ve ödeme orkestrasyonu kavramları arasındaki farkları daha detaylı incelemek için “Ödeme Geçidinden Ödeme Orkestrasyonuna Doğru” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Neden Bir Ödeme Geçidi ile Çalışmalısınız?

E-ticaret alanında yapılan çalışmalar, ödeme alanında müşterilerine farklı ödeme yöntemleri sunan web sitelerinin kullanıcılar tarafından daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Birleşik Krallık’da yapılan bir araştırmaya göre online perakendeciler, müşterilerine sunulan ödeme yöntemlerinin yetersizliği nedeniyle yılda 2.13 milyar euro değerinde ciro kaybı yaşıyorlar. Bu bakımdan araştırma, online mağazaların web sitelerinde birden fazla ödeme yöntemi sunmanın öneminin altını çiziyor.

Günümüzde, online ödeme alan bir işletmenin çalışabileceği çok sayıda kuruluş bulunuyor. Ödeme hizmeti sağlayıcılarının yanı sıra, alternatif ödeme yöntemleri ve yurt dışı ödeme kuruluşlarını da hesaba kattığımızda çeşitlilik günden güne artıyor. Müşterilerine farklı ödeme seçenekleri sunmak ve farklı ödeme hizmeti sağlayıcılarının değişken komisyon oranlarından yararlanmak isteyen işletmeler, farklı ödeme hizmeti sağlayıcıları ile anlaşma yapıyor. 

Buraya kadar her şey yolunda iken, bu kuruluşların entegrasyon süreçleri işletmeler açısından ciddi bir iş gücü ve zaman gerektirebiliyor. Yurt dışındaki ödeme kuruluşları ile yürütülecek entegrasyon aşamalarındaki dil bariyeri vb. gibi süreçler de dikkate alındığında, farklı sağlayıcılara tek noktadan erişebilmek ciddi bir avantaj yaratıyor. 

Ödeme geçitleri ise işletmelerin karşılaşabileceği entegrasyon yükünü ortadan kaldırıyor. Örneğin Craftgate’in ödeme geçidi ile işletmeler, yurt içi ve yurt dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcısına tek noktadan ulaşabiliyorlar.

Ödeme Geçidinin İşletmelere Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Ödeme geçitleri, ölçeğinden ve sektöründen bağımsız olarak online ödeme alan işletmelerin ödeme adımındaki değişen ihtiyaçlarını karşılayan, onlara eskneklik ve operasyonel kolaylık sunan platform ve özelliklerdir. Ödeme geçitlerinin sunduğu avantajları aşağıdaki başlıklar altında bir araya getirebiliriz: 

İşletmeler İçin Entegrasyon Kolaylığı Sağlar

Online ödeme almak isteyen bir işletmenin çalışmak istediği ödeme hizmeti sağlayıcılarının her biriyle ayrı ayrı entegrasyon yürütmesi iş gücü ve zaman gerektirir.

Bu noktada ödeme geçitleri, bir işletmenin istediği ödeme sağlayıcı ile anlaşmasını yaptıktan sonra, teknik entegrasyon süreci ile uğraşmadan çalışabilmesine yardımcı olur. Bu süreç, çalışmak istenen her bir ödeme hizmeti sağlayıcısı için benzer şekilde ilerler. 

Craftgate Ödeme Geçidi özelliğini kullanan bir üye işyeri için entegrasyon yükünün nasıl ortadan kalktığını şu şekilde anlatalım:

 • Üye işyerlerimiz, yurt içi veya yurt dışındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları veya alternatif ödeme yöntemleri ile ticari olarak anlaşır. Bu adımda komisyon oranları, vade, taksit vb. konularda mutabakat sağlanır.
 • Craftgate paneli üzerinden anlaşmalı oldukları sanal POS veya ödeme kuruluşuna ait bilgileri girerler ve bunları aktif hale getirirler. Ayrıca bir entegrasyon yükü ile uğraşmazlar.
 • Çalışmak istedikleri her yeni sanal POS, ödeme kuruluşu veya alternatif ödeme kuruluşu için bu süreç benzer şekilde işler. 

İşletmelerin Müşterilerine Ödeme Seçeneği Sunabilmelerini Kolaylaştırır

Baynmard Entitute’ün dünyanın önde gelen e-ticaret sitelerinin kullanıcıları arasında yaptığı araştırmaya göre; sepet terk davranışının nedenlerinden biri de kullanıcıların ödeme adımında yeteri kadar seçenek görememesi. Araştırmaya göre kullanıcıların %13’ü, tercih ettikleri ödeme seçeneklerini görmediklerinde alışveriş yapmaktan vazgeçiyorlar. 

Dolayısıyla, online ödeme alan bir işletmenin sepet terk oranını düşürmesi ve müşteri edinimini kolaylaştırması için farklı ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışması bir zorunluluk haline geldi. Ülkemizde yaygın şekilde kullanılan alışveriş kredisi, şimdi al sonra öde veya cüzdan gibi alternatif ödeme yöntemleri ile çalışarak kullanıcılar bakımından tercih edilir bir marka haline gelmek mümkün. 

Bu noktada, tüm bu yöntemler ile tek noktadan çalışabilmek ise ödeme geçidi çözümlerinin getirdiği avantajların başında geliyor.

İşletmelere Maliyet Avantajı ve Ciro Artışı Sunar

Ödeme geçitlerinin sunduğu operasyonel avantaj ve esneklikten bahsetmişken, maliyet avantajı ve ciro artışı gibi faydalardan da bahsetmemiz gerekir. Ancak, bu avantajlar elbette ki kullanılan ödeme geçidinin teknolojik özellikleriyle doğrudan ilgilidir. Çünkü bu avantajlar esasında ödeme orkestrasyonu ürünlerinin sunduğu katma değerli servisler ile ilgilidir. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, ödeme geçidi kavramı, ödeme orkestrasyonu teknolojisine kıyasla daha statiktir. Dolayısıyla, ciro artışı ve ödeme giderlerinin azalması gibi avantajlar, ödeme geçidi özelliğini de içerisinde kapsayan Ödeme Orkestrasyonu araçları için geçerli bir konudur.

Bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizde, örneğin Craftgate üye işyerleri, Craftgate’in ödeme geçidi özelliği ile operasyonel avantaj ve esneklik elde ederken, sunduğu Akıllı ve Dinamik Ödeme Yönlendirme, Autopilot, Ödeme Tekrar Deneme, Kapalı Devre Cüzdan, Kart Saklama gibi çözümleriyle de katma değer elde edebilirler.

Üye işyerlerimiz, sanal POS kesintilerinde ve sistemsel ödeme hatalarında, Autopilot ve Ödeme Tekrar Deneme gibi çözümleri sayesinde ödeme alabilir, böylelikle ciro kaybı yaşamazlar. Ayrıca, platformlarına gelen ödeme isteklerini anlaşmalı oldukları en avantajlı sana POS ve ödeme kuruluşuna yönlendirmelerine imkan tanıyan yönlendirme mekanizması ile komisyon göderlerini azaltırlar. 

Ödeme geçidi kavramına dair bilmeniz gerekenlere değindikten sonra,  “ödeme geçidi nasıl seçilir” sorusuna yanıt bulabiliriz.

İşletmenize En Uygun Ödeme Geçidi Nasıl Seçilir?

Görüldüğü üzere, işletmeniz için seçeceğiniz ödeme geçidinin teknolojik özellikleri, ödeme geçidinden elde edebileceğiniz avantajları belirler. Bu noktada, “işletme dinamiklerine uygun ödeme geçidi nasıl seçilir?” sorusunu sorduğunuzda yanıt, elbette ki işletme dinamiklerinize en uygun ödeme geçidi ile çalışmanız olur.

“Ödeme geçidi nasıl seçilir?” konusu, işletmenizin aşağıdaki parametrelerine göre değişkenlik gösterir:

 • İşletmenin aylık cirosu,  
 • Mevcut ödeme başarı oranı, 
 • Kaç adet ödeme hizmeti sağlayıcısı ile çalışıldığı, 
 • Sektörel özellikler, 
 • Yurt dışından ödeme alma,
 • Hedef kitlenin özellikleri ve alışveriş tercihleri

Sonuç

Özetlemek gerekirse, “ödeme geçidi nasıl seçilir” şeklinde bir araştırma yaparken şuna dikkat etmelisiniz: Yalnızca entegrasyon kolaylığı elde edebileceğiniz bir ödeme geçidi ile çalışmaktansa içerisinde ödeme geçidi özelliği barındıran bir ödeme orkestrasyonu aracını tercih etmeniz çok daha mantıklı bir seçenek olur.

Böylece, işletmenizin farklı ödeme yöntemleri ile kolayca çalışabilmesini sağlarken, ödeme maliyetinin artması veya olası ciro kaybı gibi problemleri de bertaraf edebilirsiniz. Ayrıca, kart saklama, kapalı devre cüzdan gibi katma değerli servislerden de tek noktadan yararlanabilirsiniz.

Üye işyerlerimizin Craftgate ile elde ettiği avantajları detaylı olarak öğrenmek isterseniz ekibimize buradan ulaşabilirsiniz.

“Ödeme geçidiyle elde edeceğiniz avantajlar nelerdir”, “ödeme geçidi nasıl seçilir” gibi soruları yanıtladığımız blog yazımızın benzerlerini düzenli olarak Craftgate Blog’da yayınlıyoruz.

Yeni blog yazılarımızdan haberdar olmak isterseniz, Craftgate Bülten’e abone olabilirsiniz.

  Kişisel verileriniz İnternet Sitesi Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir.

   Your personal data is processed within the scope of the Clarification Text on Our Website.